jumar2

Na czym polegają prace modernizacyjne biur?

Prace modernizacyjne powierzchni biurowych mogą mieć różny charakter. Niekiedy wystarczy nieco odświeżyć i dokonać przearanżowania wnętrz, jednak bardzo często zdarzają się przypadki, gdy niezbędne są generalne prace remontowe, a nawet wyburzeniowe. Modernizacji poddawane są nie tylko starsze obiekty, ale i te kilkuletnie. Celem działań z tego zakresu najczęściej są względy inwestycyjne lub wizerunkowe.

Modernizacja powierzchni biurowej może mieć różny charakter

Trudno jednoznacznie wyznaczyć zakres prac modernizacyjnych, gdyż wiele zależy zarówno od stanu obiektu, jak i potrzeb i planów inwestora. Przed przystąpieniem do prac zawsze niezbędna jest analiza potrzeb klienta, a także dokładne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, a także zysków prognozowanych po zakończeniu prac. Na początkowych etapach konieczne jest przygotowanie space planu, w którym uwzględniony będzie zarys zagospodarowania przestrzeni biurowej, obejmujący układ funkcjonalny pomieszczeń, a nawet układ mebli oraz wyposażenia. Dzięki temu będzie można rozsądnie wykorzystać przestrzeń, uzyskując maksymalną funkcjonalność. Profesjonalne firmy specjalizujące się w pracach modernizacyjnych, takie jak Jumar II z Warszawy, zapewniają również wykonanie koncepcji oraz projektu wnętrz (projekt koncepcyjny i wykonawczy).

Jak już zostało wspomniane, sama realizacja może mieć różny charakter w zależności od potrzeb klienta. W przypadku nowych biur lub po generalnych remontach wdrażane są prace adaptacyjne, które najczęściej obejmują m.in. wykonanie ścian działowych i szklanych, ścian akustycznych i sufitów, szpachlowanie, tapetowanie, malowanie, układanie glazury, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne itd.

W przypadku starszych budynków lub też obiektów zniszczonych przez pożary czy zalania realizowane są gruntowne prace remontowo-budowlane. Mogą mieć różny charakter w zależności od zastanego stanu obiektu. Najczęściej w takich przypadkach mamy do czynienia z demontażem i montażem suchej zabudowy g-k, wyburzeniem ścian, malowaniem, szpachlowaniem, układaniem glazury i terakoty itp.

Dodatkowo firma Jumar II oferuje również kompleksowe prace wyburzeniowe (w tym przywracanie powierzchni do stanu pierwotnego, a także prace instalacyjne (elektryczne, sanitarne, bezpieczeństwa, IT) oraz szereg innych prac montażowych (montaż sprzętu AGD, mebli, armatury itd.).

 

 

 

 

Powrót