jumar2

Aranżacje przestrzeni biurowej. Najważniejsze zasady

Aranżacja nowoczesnych przestrzeni biurowych opiera się na indywidualnym podejściu do potrzeb pracowniczych i posługuje kategoriami mobilności jednostki oraz funkcjonalności wyposażenia. Przestrzeń biurowa musi z jednej strony elastycznie dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków pracy, a z drugiej integrować pracowników, sprzyjać pracy zespołowej i pobudzać kreatywność. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie ergonomii miejsca pracy oraz przepisów prawnych i zasad BHP.

Zmiana kultury pracy i potrzeb pracowników

Nowoczesna przestrzeń biurowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami w obrębie spełnianej funkcji, uzależnionymi od rodzaju wykonywanej pracy i specyfiki projektu. Wiąże się to w znacznej mierze ze zmianami w kulturze organizacyjnej działalności zakładów pracy. Na znaczeniu zyskują projekty grupowe i współpraca pomiędzy pracownikami różnych działów. Optymalny projekt biura musi uwzględniać te zmiany. To właśnie z tego powodu tradycyjne biura komórkowe coraz częściej modernizowane są na nowoczesne przestrzenie open space lub biura strefowe. Strefowość to jedna z najważniejszych zasad, jaką posługują się projektanci przestrzeni biurowych. Poszczególne zadania zawodowe wykonywane są w przystosowanych do tego celu obszarach. Oznacza to, że pracownicy nie mają stałego miejsca pracy i działają zgodnie z zasadą desk sparingu, czyli współdzielenia biurek. Nowoczesna koncepcja biura strefowego uwzględnia miejsca do pracy indywidualnej lub zbiorowej i umożliwia organizację spotkań zarówno biznesowych, jak i nieformalnych. W aranżacji biura wykorzystuje się takie pomoce jak panele akustyczne czy izolowane kabiny do przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych.

Nowoczesne aranżacje przestrzeni biurowej muszą uwzględnić nie tylko miejsca do pracy, ale także obszary do odpoczynku i relaksu, strefy do spożywania posiłków czy innowacyjne focus roomy do przeprowadzania kreatywnych burzy mózgów. Bardzo pozytywny wpływ na pracowników ma także maksymalne wykorzystanie światła dziennego, stosowanie mebli z naturalnych materiałów o jasnej kolorystyce oraz dekorowanie wnętrza żywymi roślinami.

Ergonomia miejsca pracy i wyposażenia meblowego

Profesjonalne aranżacje przestrzeni biurowej muszą uwzględniać nie tylko trendy w projektowaniu nowoczesnych miejsc pracy, ale także normy krajowe i międzynarodowe oraz zasady BHP i ergonomii. Duży nacisk kładzie się zwłaszcza na aranżacje ergonomiczne, czyli uwzględniające uwarunkowania fizyczne i psychiczne pracowników. Ważne jest, aby w tym kontekście wziąć pod uwagę specyfikę pracy w danym zakładzie, zagrożenia zawodowe występujące na stanowisku pracy oraz nawyki pracownicze. Przepisy BHP jasno określają, że pomieszczenia biurowe nie mogą być niższe niż 3 metry, a na każdego pracownika musi przypadać 5 mkw. powierzchni, z czego 2 mkw. nie mogą być zajęte przez meble. Odległości pomiędzy elementami umeblowania powinny wynosić 80-90 cm. Nowoczesny space planning powinien opierać się nie tylko na zwiększaniu komfortu i efektywności pracowników, ale również uwzględniać ideę zrównoważonego rozwoju.

Biuro musi zaprojektowane w taki sposób, aby odległość do najbliższej strefy pożarowej nie była większa niż 40 m. Korytarze w zakładach pracy, w których pracuje więcej niż 20 osób muszą mieć minimum 140 cm. Ergonomiczna aranżacja przestrzeni biurowej musi uwzględniać następujące obszary – strefę komunikacji, strefę socjalną, strefę pracy biurowej, strefę techniczną i strefę magazynową. 

Przy projektowaniu biura koniecznie należy wziąć ponadto pod uwagę warunki oświetlenia, strukturę organizacyjną firmy, dostęp do urządzeń biurowych i konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Niemniej ważne są warunki akustyczne, możliwości wykorzystania przerwy pracowniczej, odległość do punktów sanitarnych czy wymagania techniczne wykorzystywanych sprzętów. Architekci szczególną uwagę muszą zwrócić na takie elementy rdzenia funkcjonalnego jak schody i windy oraz instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne, wodnokanalizacyjne i elektryczne.

Powrót